De onderneming    
Typering Buro    Diensten    Werkwijze    Branches   Specialisaties

 

    

 

 

Typering Bureau

Jalhay Interim Management is een bureau dat zich sterk betrokken voelt bij veranderingen in organisaties op de terreinen van bouw en wonen, gezondheidszorg en kennisinstituten.
Deze organisaties kunnen gemanaged, ondersteund, begeleid of geadviseerd worden bij vraagstukken met betrekking tot sturing, financiŽn, personeel, en informatievoorziening.

De aanpak van het bureau is steeds resultaat- en mensgericht.
Het beter laten functioneren van bestaand personeel door aansturing, begeleiding en coaching is vaak een uitdaging.

Steeds staat bij het bureau het belang van de organisatie van de opdrachtgever voorop. Deze aanpak draagt in belangrijke mate bij aan de verankering van noodzakelijke organisatieveranderingen.Dergelijke veranderingen kunnen ontstaan door een fusie of alliantie. Ook kan erde noodzaak bestaan middelen efficiŽnter in te zetten. Verder dient wellicht de dienstverlening verbeterd te worden. Tenslotte kan onduidelijk zijn waarom het beheer tekort schiet.

In al deze gevallen kan Jalhay Interim Management ondersteuning aan organisaties bieden. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van onder meer het leveren van management, het opzetten van een nieuwe beheersstructuur, het verbeteren van financiering, het verhogen van management control of het vervangen van systemen.

Jalhay Interim Management adviseert ook Midden en Klein Bedrijven hoe ze een beter rendement kunnen behalen. De meeste MKB-bedrijven hebben een adviseur nodig die helpt het bedrijf toekomstbestendig te maken door reorganiseren, kostenbesparingen, omzetvergroting, financiering en dergelijke. Andere adviezen kunnen in ons netwerkvan ervaren bedrijfsadviseurs ondergebracht worden, waarbij u het zelfde aanspreekpunt houdt.

Uit een vrijblijvend gesprek met de ondernemer wordt duidelijk of er financieel advies nodig is. In de praktijk blijkt vaak dat betere resultaten mogelijk zijn! De adviezen kunnen gegeven worden in abonnementsvorm of in projectvorm.

Altijd is vooraf duidelijk wat het gaat kosten en wat het gaat opbrengen. U kunt een vrijblijvend gesprek aanvragen door het contactformulier in te vullen en te versturen of door te bellen.

 

 

 

 

Diensten

 • Overbruggingsmanagement
 • Veranderingsmanagement
 • Financieel management
 • Financieel advies
 • Projectmanagement
 • Organisatie - advies
 • EfficiencyĖonderzoek
 • Coaching

 

 

 

 

Werkwijze

 • Intakegesprek
 • Contractvorming
 • Plan van Aanpak of advies
 • Uitvoering Plan van Aanpak
 • Voortgangsrapportage
 • Evaluatie
 • Overdracht
 • Aanbevelingen

 

 

 

 

Branches

 • Uitvoerende bouworganisaties
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Universiteiten
 • MKB

 

 

 

 

Specialisaties

 • Kostenscan
 • Financieringsaanvraag
 • Financieel management
 • Opzetten en invoeren van nieuwe beheersorganisatie
 • Management informatievoorziening
 • Planning & Control
 • Administratieve automatisering