UITGEVOERDE PROJECTEN

Overbruggingsmanagement   Veranderingsmanagement    
Financieel Management   Project management   Organisatie-advies   
Efficiency – onderzoek   Coaching

 

 

    

 

 

Overbruggingsmanagement

 • Academisch Medisch Centrum, Interim Concern Controller
  werkzaamheden o.a.: afstemmen financieel beleid, leningen regelen,
  vorming administratiekantoor begeleiden, voorbereiding jaarrekening,
  reorganisatie
  van personeel begeleiden,
  managementinformatie verstrekken

 

 • Algemeen fusieziekenhuis in Zuid-Holland, Interim Hoofd Stafbureau††††††††††††††††††††††††††† voorbereiden DBC-begroting en informatievoorziening, Begroting 2004 en 2005 opstellen in overleg met decentraal management, management control verbeteren, Onderhandelen met verzekeraars, Talent development, Compententiemanagement, Kwaliteit certificering, invoering Oracle Discoverer en Financials, Verbetering DBC datawarehouse, ZIS-selectie, leidinggeven aan 15 mensen

 

 • Thuiszorg, Interim Controller
  werkzaamheden o.a.: achterstanden wegwerken,
  financiering
  regelen, applicaties beoordelen, organisatie aanpassen,
  plaatsvervangend directeur Controlling & Projecten
 • Verpleeghuis, Interim hoofd EAD
  werkzaamheden o.a.: doorlichting dienst v.w.b. planning & control; personeelsinformatie; automatiseringsbeleid en advisering;
  financiering en afrekening substitutieprojecten

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingsmanagement

         Categoraal ziekenhuis in Zuid-Holland, DBC Adviseur††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Analyseren van administratieve organisatie rond DBC’s; opzetten interne controlefunctie; opzetten DBC management informatie; uitvalbehandeling van DBC’s; aanpassen interne organisatie; automatisering verbeteren

 • Algemeen fusieziekenhuis in Noord-Holland, Interim Manager Financial Services†††††††††† ontvlechten oude organisatie, inrichten ondersteuning aan units, verbeteren dienstverlening, nieuwe functies opzetten, implementatie Oracle Financials en X-Care, leidinggeven aan 60 mensen; voorbereiden DBC implementatie

 

 • Algemeen ziekenhuis, Interim manager bureau FinanciŽn
  werkzaamheden o.a.: opnieuw opzetten planning & control,
  beheer fusie ziekenhuis inrichten;
  herontwerpen van werkprocedures

 

 • Ouderenzorgconcern, Interim Hoofd economische en administratieve dienst†††††† werkzaamheden o.a.: financiering van verliezen, sanering doorvoeren, projectsubsidies aanvragen,†††††††† produktieafspraken maken, jaarrekeningen samenstellen, kostprijsbepaling van maaltijden, administratieve voorziening afstemmen met P&O

 

 • Ouderenzorg, Interim hoofd Administratie & Informatie
  werkzaamheden o.a.: teambuilding;
  integreren van 4 administraties in fusie;
  vervanging van financieel systeem; keuze van personeelspakket; samenwerking op administratief
  en automatiseringsgebied met ander zorgconcern;
  financiering
  van verzorgingshuizen

 

 

 

 

 

 

 

Financieel management

 • Academisch Ziekenhuis,
  Hoofd financieel economisch beheer/Controller
  werkzaamheden o.a.: verantwoordelijk voor budgettering;
  coŲrdinatie externe financiering; advies Raad van Bestuur
 • Algemeen Ziekenhuis, Controller
  werkzaamheden o.a.: financieel-economische bewaking;
  beleidsvoorstellen; bedrijfskundig onderzoek;
  advies directie;
  opstellen management-informatie;
  ontwikkelen beheersinstrumenten
 • Woningcorporatie, Projectcontroller Koophuur
  werkzaamheden o.a.: advisering financiŽle bewaking;
  ontwerp en implementeren procedures;
  leveren managementinformatie
 • Academisch Medisch Centrum, Projectcontroller
  werkzaamheden o.a: specialisten-honorering
  particuliere patiŽnten omzetten in vaste salariscomponent
 • RIAGG, Interim Controller
  werkzaamheden o.a.: opstellen meerjarenbegroting,
  advisering management

 

 

 

 

 

 

Projectmanagement

         Categoraal ziekenhuis in Gelderland, DBC projectleider†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verbeteren projectorganisatie; opzetten DBC Beheerorganisatie; opzetten DBC management informatie; uitvalbehandeling van DBC’s verbeteren; rode DBC’s aanpakken; procedures opzetten; aansturing automatisering verbeteren; publiciteit verzorgen; VWS voorlichten

 • Internationale bouwonderneming, Adviseur/Hoofd automatisering
  werkzaamheden o.a.: doorlichting werkmaatschappijen;
  begeleiden innovatieprojecten; opzetten marketingsysteem;
  informatiseringbeleid
  ; budgetbeheer;
  informatie-analyse en projectcoŲrdinatie;
  investeringsadviezen; inkopen van automatiseringen
 • Ouderenzorg, Interim financieel manager
  werkzaamheden o.a.: interne budgetten opzetten
  en adviseren bij invoering
 • Algemeen Ziekenhuis, Projectleider Boekhouding
  werkzaamheden o.a.: advisering nieuw financieel systeem
  en begeleiding bij implementatie;
  advisering nieuwe werkwijze
 • Algemeen Ziekenhuis, Projectleider EAD
  werkzaamheden o.a.: advies integrale facturering;
  pakketselectie facturering;
  aanspreekpunt maatschappen
 • Algemeen ziekenhuis, projectleiding specialistenadministratie

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie-advies

 • Vereniging van medische professionals
  /Verzekeraar, Management consultant

  werkzaamheden:
  onderzoek naar aanvullende medische voorziening asielzoekers
 • Vereniging van professionals, Management consultant
  werkzaamheden: doorlichting administratie
 • Categoraal Ziekenhuis, Interim adviseur administratie
  werkzaamheden o.a.: adviseren achterstand debiteuren;
  beoordelen functioneren debiteurenadministratie
  en adviseren verbeterde opzet

 

 

 

 

 

 

Efficiency – onderzoek

 • GGD, Management consultant
  werkzaamheden o.a.:
  doorlichting efficiency van ambulancehulpverlening
 • Ouderenzorg, Management consultant
  Werkzaamheden o.a.: beoordeling fusiedienst administratie,
  opstellen formatieplan administratie,
  adviseren bij invoering personeelsplan

 


Coaching

 • Technische Universiteit,
  coŲrdinator
  /oprichter Wetenschapswinkel
  Techniek & Maatschappij